,
(495) 765-86-80

/ / OSRAM / OSRAM SUPERLUX SOFT WHITE Krypton B SUPER B BW 25-60 E14

OSRAM

  OSRAM SUPERLUX SOFT WHITE Krypton B SUPER B  BW 25-60  E14

OSRAM SUPERLUX SOFT WHITE Krypton B SUPER B BW 25-60 E14


 

 

 

 

                                                  W                 lm                       d, mm       l, mm       

SUPERLUX SOFT WHITE Krypton B
,

SUPER B SIL 25                4050300062501                   25                220                    E14               35             100                35
SUPER B SIL 40                4050300060415                   40                440                    E14               35             100                35
SUPER B SIL 60                4050300060477                   60                720                    E14               35             100                35
SUPERLUX SOFT WHITE Krypton BW
,

SUPER BW SIL 25             4050300066318                   25                220                    E14               35             100                35
SUPER BW SIL 40             4050300066257                   40                440                    E14               35             100                35
SUPER BW SIL 60             4050300066264                   60                720                    E14               35             100                35

 

2008 - 2020, lampik.ru ,